Registrera konto / lägg till enhet i Webbkollen

Ansökan om konto eller tillägg till befintligt konto

Här kan du ansöka om ett konto till webbkollen. Vi rekommenderar att du registrerar ett konto på avdelnings/enhetsnivå så att ni kan följa ert resultat lokalt. Om man registrerar ett konto på länsnivå kommer man att kunna se länets resultat men inte den egna avdelningens. Eventuella Webbkollar man regitrerar kommer då inte heller i efterhand att kunna knytas till den uppringande avdelningen/enheten


1. Sök efter din enhet

För att börja genomföra Webbkollen-intervjuer knutna till en specifik enhet, sök efter enheten nedan genom att börja skriva enhetens namn.

Loginuppgifter

Enhets-konto skall vara godkänt av enhetschef

Fyll i din e-postadress, roll och län nedan.

Om du redan har ett Webbkollen-konto kommer nya uppgifter att knytas till ditt befintliga konto.
Endast officiella e-postadresser kan användas, alltså uppgifter du fått från din kommun / landsting.
Personliga mailkonton (ex. gmail eller hotmail) kan inte användas.

Genom att göra ansökan tillåter du Quicksearch AB att lagra din e-post och ditt namn för att kunna ge dig ett användarkonto och kunna skicka dig information om Webbkollen. Uppgifterna finns kvar hos Quicksearch AB fram till dess du säger upp användarkontot.

Du förbinder dig att inte mata in dina eller någon annans personuppgifter (namn, personnummer etc.) i Webbkollen.


Tack!

Din ansökan har skickats. Du kommer att få information skickad till dig med beskrivning om hur intervjuer registreras på enhetsnivå och hur man tar ut resultatet

Informationen kommer även att finnas tillgänglig i portalen

Om du sedan tidigare har ett konto i webbkollen kommer ditt befintliga konto att knytas till den nya möjligheten. Om du inte har ett konto kommer du först att få loginuppgifter

Om du har frågor - tveka inte att kontakta Magnus Olander